บริษัท สยามอินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สถาบันไทยเยอรมัน ผู้ให้การรับรองผู้สร้างผู้ผลิตติดตั้งระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในประเทศไทย ว่าเป็นผู้ประกอบการด้าน Automation Machinery Builder (AMB) : ผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ อย่างเป็นทางการ

 

ประกาศ ณ.วันที่ 1 กรกฏาคม 2563