Mechanical EOL (End of line) Tester
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

"Mechanical EOL (End of line) Tester"

เครื่องทดสอบกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากสายการผลิต ทำงานตรงตามมาตรฐาน 100%

สามารถสร้างขึ้นให้ตรวจสอบ ระยะ มุม การเคลื่อนไหว, แรงกด, การทำงานของระบบไฟฟ้า, สัญญาณไฟ, เช็คการรั่ว, เช็คความครบถ้วนของอุปกรณ์ ฯลฯ

เครื่องตัวอย่างในภาพ ใช้เช็คผลิตภัณฑ์ Pneumatic Clamp ที่ใช้ในงาน Jig Fixture ขนาดใหญ่

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat