เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ใช้ Robot 2 ตัวทำงานร่วมกับกลไกอัตโนมัติ ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อนำแผงวงจรไฟฟ้าประกอบเข้าใน Case พลาสติก และติด Sticker ในเครื่องเดียวกัน มีประสิทธิภาพการทำงานทดแทนคนได้ 3 คน ผลิตเพื่อส่งออกไปใช้ในยุโรป

 

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat