Machine Tending Robot
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Machine Tending Robot

เป็นการใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับ CNC Machine ในโรงงานที่มีกระบวนการกัด กลึง ขึ้นรูปโลหะ โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานดิบเข้าเครื่องจักร และหยิบชิ้นงานที่เสร็จแล้วออกจากเครื่องทันที ทดแทนกระบวนการเดิมที่ใช้แรงงานคน

ช่วยให้การผลิตสามารถทำได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงโดยไม่มีหยุดพัก ระยะเวลาการผลิตต่อชิ้นงานรวดเร็ว แน่นอน คำนวณยอดการผลิตต่อระยะเวลาได้แม่นยำ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

นอกจากตัว Robot แล้ว สิ่งที่ SISTOMAT ได้จัดบริการครบวงจรให้กับลูกค้าได้แก่
- ระบบสายพาน stock ชิ้นงานรอป้อนเข้าเครื่อง และออกจากเครื่อง
- การปรับปรุงเครื่อง CNC ให้ทำงานอัตโนมัติร่วมกับ Robot
- ระบบการตรวจเช็ค วัดขนาดชิ้นงาน ก่อนและหลังกระบวนการขึ้นรูป
- ชุดมือจับที่ปลายแขนกลที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการทำงานในกระบวนการของลูกค้า
- ระบบควบคุมทางไฟฟ้าผ่านทางหน้าจอระบบสัมผัส
- รั้วและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ

เรายังได้คำนึงถึงความสะดวกในการซ่อมบำรุงโดยได้ออกแบบให้ระบบต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่แบบ Knock-down เพื่อให้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามรอบระยะเวลาสามารถทำได้สะดวก และไม่ต้องเสียเวลา Setup นาน

 

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat