เครื่องม้วนสาย Fiber optic
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องม้วนสาย Fiber optic
ช่วยม้วนสายไฟเบอร์ออฟติกให้เรียบร้อยให้ได้ขนาดตามที่กำหนด และสามารถวัดระยะปลายที่เหลือได้เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

 

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat