Basic HASS Tester
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Basic HASS Tester

 

ห้องควบคุมอุณภูมิ ร้อนจัด - เย็นจัด สำหรับทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของวงจรอีเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อกับเครื่องมือจ่ายและวัดสัญญาณต่างๆ

 

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat